hmb

SAP Consultancy

hmb hmb hmb
hmb
hmb

"SAP Solution Manager: het fundament voor alle SAP gebruikende organisaties"

"SAP Solution Manager: de basis"

"SAP Solution Manager levert een cadeautje voor SAP beheer"

"Met SAP Solution Manager staan uw SAP systemen zo stevig als een huis"

"SAP Solution Manager: het fundament"

Wie is hmb?

‘Het moet beter’. Dit is de ambitie waar hmb vanaf het begin voor staat en die zelfs bepalend is geweest voor de naam hmb.

hmb is de gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van SAP Solution Manager. Binnen Nederland is hmb de enige organisatie die zich volledig richt op SAP Solution Manager, met SAP Solution Manager samenhangende architecturen en SAP Solution Manager gerelateerde producten. Voor alle functionaliteiten van SAP Solution Manager kunt u gebruik maken van de expertise van hmb.

Om haar vooraanstaande rol op het gebied van SAP Solution Manager blijvend te kunnen invullen, volgt hmb alle ontwikkelingen op het gebied van SAP Solution Manager nauw. Hiertoe onderhoudt hmb directe contacten met SAP in zowel Nederland als Duitsland. hmb fungeert als klankbord voor de productontwikkelaars van SAP Solution Manager binnen SAP SE en wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Ook door haar rol in de focusgroep SAP Solution Manager bij zowel Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) als de Duitse gebruikersvereniging Deutschsprachigen SAP-Anwender Gruppe (DSAG), staat hmb aan de basis van alle nieuwe ontwikkelingen en is de kennis altijd volledig up-to-date.

het moet beter!
Niet zo maar een kreet, maar een ambitie die hmb wil waarmaken bij alle opdrachten die zij uitvoert ten behoeve van haar klanten. Wat moet er beter? De overdracht van project deliverables naar gebruik en beheer. Het continu hergebruik van materialen en content. In de school van ITIL heet dit ALM (Application Lifecycle Management).

hmb vult dit in door gedurende projecten:

  • helder en transparant te communiceren over planningen, verantwoordelijkheden, randvoorwaarden en voortgang
  • duidelijk te zijn over het te verwachten resultaat
  • gebruikers en beheerders actief te betrekken
  • vanaf dag één invulling te geven aan kennisoverdracht
  • zich bewust te zijn dat de klant op enig moment zelfstandig verder moet kunnen
  • de gehele hmb organisatie als back up te laten fungeren voor projecten die hmb voor klanten uitvoert.


Dienstverlening
hmb is gespecialiseerd in de ontwikkeling van visie en strategie op het gebied van levenscyclusbeheer van SAP applicaties. hmb vertaalt deze strategie naar concrete implementatie van SAP Solution Manager. hmb consultants hebben ruime ervaring met SAP Solution Manager als platform, ASAP als methodiek voor SAP projecten, met SAP Solution Manager samenhangende architecturen en veelal kennis van SAP Solution Manager gerelateerde producten. SAP Solution Manager is het hulpmiddel voor de besturing van de totale levenscyclus van bedrijfsprocessen die geheel of deels middels SAP producten worden ondersteund. Het uiteindelijke doel van uw SAP oplossing is het ondersteunen van uw bedrijfsvoering met efficiënte en effectieve processen.
 
Voor een uitgebreide beschrijving van het dienstenpakket van hmb wordt verwezen naar:

hmb