hmb

SAP Consultancy

logo sap partner
hmb hmb hmb
hmb
hmb

"SAP Solution Manager levert een cadeautje voor SAP beheer"

"SAP Solution Manager: de basis"

"SAP Solution Manager: het fundament"

"SAP Solution Manager: het fundament voor alle SAP gebruikende organisaties"

"Met SAP Solution Manager staan uw SAP systemen zo stevig als een huis"

SAP Solution Manager Education Summit 2018, Heidelberg

Van 18 tot en met 21 september j.l. bezocht hmb dit event om het allerlaatste nieuws over SAP Solution Manager te vernemen. In dit bericht zetten we de belangrijkste nieuwsfeiten voor je op een rij.

Licenties SAP Focused Build en SAP Focused Insights per 1-1-2020
Vanaf 1-1-2020 omvat het SAP Solution Manager gebruiksrecht eveneens het gebruik van SAP Focused Build en SAP Focused Insights, zonder additionele kosten. Dit is van toepassing op klanten met een Premium Engagement of een Enterprise Support contract.

SAP Cloud Application Lifecycle Management (SAP Cloud ALM)
Gedurende het event annonceerde SAP het nieuwe product SAP Cloud ALM. Daar waar SAP Solution Manager in de komende jaren vooral on-premise SAP klanten zal ondersteunen op het gebied van ALM, is SAP Cloud ALM vooral bedoeld voor klanten die een Cloud strategie nastreven. SAP Cloud ALM is een volledig nieuw product dat gedurende de komende 3 jaren verder uit wordt ontwikkeld en op termijn nagenoeg alle bestaande SAP Solution Manager functionaliteiten omvat. SAP Cloud ALM komt beschikbaar voor SAP Enterprise Support klanten waarbij deze klanten zich wel dienen te abonneren op SAP Cloud Service of een aanvulling op hun bestaande SAP Enterprise Support Contract dienen te ondertekenen.

Focused Run
Naast SAP Solution Manager is Focused Run al enige tijd op de markt. Dit product is met name bedoeld voor Service Providers en klanten met zeer grote en complexe SAP landschappen. Focused Run biedt mogelijkheden om monitoring voor zeer grote landschappen te implementeren. Diverse vormen van monitoring zijn mogelijk, onder andere advanced user monitoring, advanced integration monitoring en advanced root cause analysis.

Security Update
Zoals ook eerder gedurende SAP Solution Manager Themen Tagen in Würzburg (januari 2018) en ook op het hmb event van 24 mei jl. besteedde SAP nogmaals aandacht aan de security update die zij op 1-1-2020 uitbrengen voor de SAP Support Backbone om de gegevensbeveiliging verder te garanderen. Deze security update heeft invloed op een on-premise SAP Solution Manager omdat SAP Solution Manager als het hart van het SAP landschap gegevens uitwisselt met de support systemen van SAP zelf. Om gebruik te kunnen maken van deze security update dient het productieve SAP Solution Manager systeem te zijn geüpgrade naar bij voorkeur SP8 die eind 2018 wordt uitgebracht. De security update kan ook ingespeeld worden vanaf SP7, maar dan zullen voorafgaand specifieke aanvullende SAP notes moeten worden geïnstalleerd.

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via: info@hmb.nl of direct met Hans van der Horst of Ben Giezenaar.

hmb