hmb

SAP Consultancy

logo sap partner
hmb hmb hmb
hmb
hmb

"Met SAP Solution Manager staan uw SAP systemen zo stevig als een huis"

"SAP Solution Manager: het fundament"

"SAP Solution Manager levert een cadeautje voor SAP beheer"

"SAP Solution Manager: het fundament voor alle SAP gebruikende organisaties"

"SAP Solution Manager: de basis"

SAP Solution Manager Themadagen 2019, Würzburg

29 en 30 januari j.l. bezocht hmb het jaarlijkse event van de Duitse gebruikersvereniging DSAG. Gedurende deze dagen praatte SAP haar, voornamelijk Duitse, klanten bij over de nieuwste SAP Solution Manager ontwikkelingen. In dit bericht zetten we de belangrijkste nieuwsfeiten voor je op een rij.

Eight Is Great
Met deze one-liner geeft SAP uiting aan de verbeteringen die zij heeft doorgevoerd in SAP Solution Manager 7.2, SP8. Verbeteringen qua functionaliteit en verbeteringen qua stabiliteit. Vanaf SAP Solution Manager 7.2, SP8 wil SAP de individuele notes meer verzamelen in Central Correction Notes met bijbehorende instructies voor implementatie waardoor het onderhoud van SAP Solution Manager voor klanten wordt vereenvoudigd.

Nogmaals benadrukte SAP het belang voor klanten om nog in 2019 te upgraden naar SP8. Deze upgrade is nodig om de connectiviteit met de support organisatie van SAP ook na 1-1-2020 mogelijk te maken. Klanten die gebruik maken van Focused Run dienen om dezelfde reden nog dit jaar te upgraden naar Focused Run 2.0.

Data Protection & Privacy
Vanaf SP7 heeft SAP voorzieningen getroffen in SAP Solution Manager op het gebied van Data Protection & Privacy zodat ook SAP Solution Manager kan voldoen aan de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG/GDPR).

Customer Connection
Nieuwe functionaliteiten in en verbetering van SAP Solution Manager komen steeds vaker voort uit het Customer Connection programma. Dit programma stelt organisaties in staat om hun aanvragen voor vernieuwing of verbetering te formuleren. Wanneer een dergelijke aanvraag door minimaal 10 gebruikersorganisaties wordt ondersteund, checkt SAP of de inhoudelijkheid van de aanvraag aan bepaalde criteria voldoet en start vervolgens de ontwikkeling. Na afronding wordt de nieuwe software via een note of via de volgende Support Pack beschikbaar gesteld voor gebruik door klanten. Diverse van de hieronder genoemde verbeteringen komen rechtstreeks uit het Customer Connection programma:

Process Management:

 • Drag & drop van documenten 
 • Consistenter gebruik van document namen 
 • Betere mogelijkheden om documenten te zoeken 
 • Dynamische tabel met uitgecheckte documenten met naam van de gebruiker die het document heeft uitgecheckt 
 • Excel upload/download business proces structuren

Test Suite:

 • Betere mogelijkheden om wijzigingen in testplannen centraal en in een keer door te voeren 
 • Vervangen van testers 
 • Kopiëren van testplannen 
 • Overzicht testpackage met gekoppelde testers 
 • Test Document URL voor opslag buiten SAP Solution Manager 
 • Minder opslagruimte TBOMs 
 • Diverse zelf checks 
 • Verbeterde weergave van de testen van een testplan 
 • Verbeterde leesbaarheid van Component Based Test Automation (CBTA) log. 

Change Management:

 • Email bij fouten in transporten 
 • Verbeterde Change Impact Analyse voor SAP S/4HANA release upgrades

Ook in 2019 zullen veel nieuwe ontwikkelingen in SAP Solution Manager voort komen uit het Customer Connection Programma. hmb ondersteunt dit programma en zal desgewenst haar klanten om support vragen, indien een van haar klanten een relevante aanvraag indient.

Licenties Focused Build & Focused Insights
Zoals reeds eerder gecommuniceerd zijn aan Focused Build (ondersteuning agile/scrum werkwijze) en Focused Insights (strategische, governance en operationele dashboards) vanaf 1-1-2020 geen licentiekosten meer verbonden. Mocht een organisatie een van beide producten nog in 2019 willen aanschaffen dan geldt in het eerste kwartaal een korting van 20%, in het tweede kwartaal een korting van 40%, in het derde kwartaal een korting van 60% en vanaf het vierde kwartaal een korting van 100%.

Licentie Focused Run
Aan het gebruik van Focused Run (operatie van grote complexe SAP Landschappen) blijven kosten verbonden.

SAP Cloud ALM
SAP is gestart met de ontwikkeling van SAP Cloud ALM. Een geheel nieuw gestandaardiseerd product voor Application Lifecycle Management gebaseerd op cloud technologie. Het is vooral bedoeld voor klanten met een cloud strategie. SAP onderkent de volgende basisfuncties binnen SAP Cloud ALM: 

Build:

 • Process Management 
 • Task Management 
 • Test Management 
 • Deploy Management.

Run:

 • Performance Management & User Monitoring 
 • Integration Monitoring & Application Monitoring 
 • Alert Management & Operation Automation 
 • Business Process Monitoring & Improvement. 

 

Sinds 1 februari j.l. is het implementatie portal SAP S/4HANA Cloud beschikbaar. 

Ten aanzien van de verdere ontwikkeling van SAP Cloud ALM heeft SAP het volgende plan voor ogen:

 • 2019: Integration Monitoring, Test Management en Deploy Management 
 • 2020: de meeste andere functionaliteiten ten behoeve Application Lifecycle Management (ALM) voor de meeste SAP producten. 
 • 2021: de volledige afronding van SAP Cloud ALM.

Wat betekent dit voor SAP Solution Manager 7.2?
Deze blijft gewoon bestaan en wordt verder door ontwikkeld. Met SAP Solution Manager worden alle SAP applicaties ondersteund, met speciale aandacht voor hybride landschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het monitoren van de integratie tussen SAP ERP on premise en SAP Fieldglass in de cloud. Of denk aan het opzetten van een S/4HANA systeem met gebruikmaking van SAP Best Practices of Model Company.

SAP Solution Manager 7.2 en SAP Cloud ALM zullen parallel naast elkaar bestaan. Als klant maak je de keuze, gebaseerd op je eigen situatie. hmb zal hierbij adviseren.
hmb zal de ontwikkelingen van SAP Cloud ALM nauwgezet volgen en communiceren.

 

hmb