hmb

SAP Consultancy

hmb hmb hmb
hmb
hmb

"Met SAP Solution Manager staan uw SAP systemen zo stevig als een huis"

"SAP Solution Manager levert een cadeautje voor SAP beheer"

"SAP Solution Manager: het fundament voor alle SAP gebruikende organisaties"

"SAP Solution Manager: de basis"

"SAP Solution Manager: het fundament"

Privacy statement

HMB NEDERLAND BV, gevestigd aan de Wilhelminasingel 255 te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je na het lezen van dit document nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Onze contactgegevens
Vestigingsadres: Wilhelminasingel 255, 6001 GS Weert
Postadres: Postbus 480, 6000 AL Weert
Telefoon: +31 495 585702
website: www.hmb.nl
Email: info@hmb.nl

De contactpersoon inzake gegevensbescherming is te bereiken via info@hmb.nl / 0495-585702.


De persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van je:
• Voor- en achternaam
• Man/vrouw
• E-mail adres
• Bedrijfsnaam
En indien bekend:
• Telefoonnummer
• functie

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van een nieuwsbrief / nieuwsmail
• Verzenden van gegevens over / uitnodiging van een event
• Uitvoeren van overeenkomsten
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen indien van toepassing

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
• Het uitvoeren van een overeenkomst
• Het nakomen van een wettelijke verplichting
• Jouw uitdrukkelijke toestemming
• Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of de overeenkomst eindigt dan bewaren we de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken je gegevens niet aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of gerechtelijke uitspraak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar je browser wordt gestuurd en op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ben je het niet eens met de wijze waarop we je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Je kunt ons bereiken via: info@hmb.nl / tel. 0495-585702.

We willen je er tevens op wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen. Als je het idee het dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via: info@hmb.nl / telefoon 0495-585702.

Wijzigingen van de privacy verklaring
Het kan voorkomen dat we deze privacy verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring. 

hmb